Gedragscode

Zuijdam Organizing is lid van de Nederlandse Vereniging van Professional Organizers.

Als lid van de NBPO verklaar ik:

  • het beroep van professional organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn klanten en het aanzien van de beroepsgroep;
  • informatie van en over klanten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van situaties waarin:
    • de klant mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
    • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
    • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen.
  • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
  • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als professioneel organizer.

 

Terug naar 'Welkom'.