Privacyverklaring Zuijdam Organizing

Zuijdam Organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijfsgegevens

Vestigingsadres                             :Biesboschstraat 20, 1823 WE Alkmaar

E-mail                                          : info@zuijdam-organizing.nl

Telefoon                                       : +31634175165

Website                                        : https://www.zuijdam-organizing.nl

Functionaris gegevensbescherming: Elles Zuijdam

 

Welke gegevens worden verwerkt door Zuijdam Organizing

Zuijdam Organizing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

(Potentiële) particuliere klanten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Bankrekeningnummer;
 • Persoons- en situatiegegevens die verstrekt worden tijdens telefonische, e-mail of persoonlijke contacten en relevant zijn voor de dienstverlening.

 

(Potentiële) zakelijke klanten:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Naam van het bedrijf;
 • Eventueel naam van de afdeling en manager;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en vestigingsplaats van het bedrijf;
 • Persoons- en situatiegegevens die verstrekt worden tijdens telefonische, e-mail en persoonlijke contacten en relevant zijn voor de dienstverlening;
 • Bankrekeningnummer;
 • Eventueel btw-nummer;
 • Eventueel kvk-nummer.

 

Website en social media

Mijn website en socialmedia-profielen verwerken je persoonsgegevens omdat je mijn website bezoekt of mijn socialmedia-profiel(en) volgt. Alleen de gegevens die je zelf hebt verstrekt (dus niet verstrekt door een computerprogramma) worden verwerkt.

De website van Zuijdam Organizing gebruikt  technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Waarom verzamelt Zuijdam Organizing deze persoonsgegevens?

 • Om je te begeleiden, te coachen en de opdracht met jou uit te kunnen voeren;
 • In het geval van studiebegeleiding om je mentor te informeren over de voortgang;
 • Om je te bellen, appen, of e-mailen als dit nodig is voor de dienstverlening;
 • Om je te informeren over (een wijziging van) bepaalde diensten;
 • Voor het afhandelen van de betaling en het voeren van de boekhouding;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals het doen van belastingaangifte;
 • Voor het verzenden van een factuur of offerte.

 

Hoe worden je persoonsgegevens verzameld

 • Website;
 • LinkedIn;
 • E-mail;
 • Telefonisch;
 • WhatsApp;
 • Mondeling (in gesprekken);

 

Bewaartermijn

Zuijdam Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuijdam Organizing verkoopt geen gegevens aan derden. En zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens die aan Zuijdam Organizing zijn verstrekt of door haar zijn verzameld in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en de gegevens op te vragen en deze eventueel aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zuijdam-organizing.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zuijdam Organizing reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek . Zuijdam Organizing wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van je persoonsgegevens

Zuijdam Organizing heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht blijken dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met Zuijdam Organizing op.

 

Zuijdam Organizing
Biesboschstraat 20, 1823 WE Alkmaar
info@zuijdam-organizing.nl
06 34175165

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.zuijdam-organizing.nl. Zuijdam Organizing raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28-12-2021.

 

Terug naar 'Welkom'.